Infertilitatea masculină - monitorizare și tratament în populația Republicii Moldova

23.11.2020

Acesta este primul studiu al infertilității masculine realizat in Republca Moldova. 

Actualmente nu există date epidemiologice sau statistice naționale cu privire la dimensiunea infertilității masculine. Nu există studii asupra impactului substanțelor gonadotoxice, inclusiv utilizate în alimentare, agricultură sau a viciilor comportamentali caracteristici  Republicii Moldova.

Proiectul își propune studiul epidemiologic care va determina  prevalenţa și incidența infertilității masculine în Republica Moldova, cu stabilirea corelaţiilor dintre maladiile somatice, stări comorbide asociate, unele determinante sociale ale sănătății și identificarea rolului lor în apariția și evoluția infertilității masculine.

 

Contacte

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,  Chişinău

Email

Web: https://usmf.md/ro

Facebook

YouTube

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: