Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (VIDEO)

25.11.2020

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) este o instituție de învățământ superior, fondată în anul 1945, cu o istorie bogată, tradiții și experiență, care își asumă rolul promotor al excelenței științifice, educaționale și culturale în societate. Din anul înființării și până în prezent Universitatea și-a diversificat oferta academică, dezvoltând programe de studiu la toate nivelele educaționale: licență, master, doctorat, formare continuă.

Rezultatele activității științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost recunoscute, în timp, prin Acreditarea în anul 2016 a USARB, în calitate de organizație din sfera științei și inovării, la șase profiluri de cercetare și dobândirea calificativului Organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B). 

Contacte

Str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți

Email

Web:  http://www.usarb.md/

Youtube

Facebook

Cuvinte-cheie: