Promotor al normei lingvistice și literare și patrimoniului literar și lingvisitc național (VIDEO)

12.11.2020

Numeroase dicționare, studii monografice, culegeri de articole, manuale, ghiduri, întocmite în colaborări naționale și internaționale – toate acestea reprezintă munca perpetuă în serviciul limbii române, realizată de Institutul de Filologie Română “Bogdan Petriceicu-Hașdeu”.  

Informații ample despre activitatea științifică a institutului, relațiile de colaborare internațională și valorificarea rezultatelor, vedeți în VIDEO.

 

Contacte

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1,

Chișinău, MD-2001

Email

Web: http://ifr.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: