Institutul Național de Cercetări Economice (VIDEO)

23.11.2020

Scopul principal al activității INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial, astfel contribuind la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei.

Contacte

MD-2064, Chișinău, Republica Moldova, str. Ion Creangă, 45

Email

Web: https://ince.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: