Institutul de Istorie (VIDEO)

23.11.2020

Institutul de Istorie are misiunea de a promova cercetările ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul istoriei naţionale, propaga rezultatele investigaţiilor ştiinţifice şi implementarea lor în practică prin intermediul publicării şi editării lucrărilor ştiinţifice, utilizării lor în procesul de instruire şi educaţie, contribui la instruirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

Instituția
Contacte

str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova

Email

Web: http://www.history.asm.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: