Institutul de Geologie și Seismologie (VIDEO)

23.11.2020

Pricipalele direcții de cercetare ale institutului sunt:

  • Studiul regimului seismic al regiunii Carpato-Balcanice, raionarea seismică a teritoriului Republicii Moldova, microraionarea seismică a teritoriului localităţilor, seismotectonica şi geodinamica;
  • Geologie regională: litologia, stratigrafia formaţiunilor geologice şi substanţelor minerale utile, atribuite lor, tectonica, neotectonica, geologia inginerească;
  • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova; resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice, procese ce ţin de albie râurilor mici;
  • Studiul proceselor geochimice ale teritoriului Republicii Moldova, perfecţionarea monitoringului geochimic, prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării.
Contacte

60/3 Gh. Asachi str. 

Chişinău, MD-2028

Email

Web: http://igs.asm.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: