Institutul de Energetică (VIDEO)

23.11.2020

Misiunea Institutului de Energetică este suportul ştiinţific privind sporirea securităţii energetice, dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a complexului energetic al Republicii Moldova în condiţiile liberalizării pieţei energiei şi majorării cotei de utilizare a resurselor regenerabile de energie, contribuţia la procesul de integrare regională şi europeană a sistemului energetic național.

Contacte

str. Academiei 5,  mun. Chisinau, MD-2028

Republica Moldova

Email

Web: https://energetica.md/

Cuvinte-cheie: