Fabricarea generatorului universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin electroeroziune