ANACEC – asigurăm calitatea în educație și cercetare

24.11.2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) asigură calitatea în cercetarea științifică din Republica Moldova, prin evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și a personalului științific și științifico-didactic.

În calitate de succesor al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare și a Comisiei Superioare de Atestare, ANACEC continuă activitatea de aproape trei decenii, de confirmare a titlurilor științifice de doctor și doctor habilitat, de confirmare a titlurilor științifico-didactice de conferențiar și profesor și de aprobare a calității de conducător de doctorat.

Totodată, ANACEC contribuie la pregătirea viitorilor cercetători, prin asigurarea calității educației la toate nivelurile. Or, este știut faptul că interesul pentru știință și competențele de bază necesare pentru a efectua cercetări științifice se formează în școală.

Mai multe argumente privind necesitatea asigurării calității în educație puteți găsi în VIDEO ce urmează.

Contacte

șos. Hîncești 38A, mun. Chişinău  

MD-2028, Republica Moldova

Email

Web: https://anacec.md/ro

Cuvinte-cheie: