Activitatea științifică în Academia de Adminisrare Publică

20.11.2020

Valorificarea activităţii ştiinţifice în Academia de Administrare Publică se realizează prin participarea cadrelor științifico-didactice cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor, simpozioanelor şi altor foruri ştiinţifice, organizate în țară și peste hotare.

Cercetătorii din cadrul Academiei promoveză în revistele de specialitate naţionale şi internaţionale rezultatele obținute, elaborează şi publică monografii, lucrări științifico-metodice, recomandări metodologice pentru autoritățile publice centrale și locale, realizează teze de doctorat în domeniul administrației publice.

Cadrul tematic de cercetare include proiecte internaţionale, proiecte instituţionale (fundamentale şi aplicative), membrii catedrelor Academiei fiind integrați în diverse proiecte de cercetare. Informație mai detaliată privind implementarea unor proiecte în anul 2019, în materialul Video.