Acțiunile Academiei de Științe a Moldovei focusate asupra depășirii pandemiei COVID-19

25.11.2020

Mai bine de un an de zile, la nivel internațional, omenirea este antrenată în lupta cu pandemia COVID-19, care actualmente a devenit problemă majoră pe agenda autorităților de toate nivelurile, a personalului medical și a oamenilor de știință. În acest context, comunitatea medicală și mediul academic își confirmă statutul de cea mai sigură și obiectivă sursă de informație. Având în vedere cele menționate, prezentăm retrospectiva acțiunilor întreprinse de Academia de Științe a Moldovei pe parcursul acestei perioade:

6 februarie 2020 – cu mai bine de o lună până la confirmarea primului caz de infecție cu noul tip de coronavirus în Republica Moldova (7 martie 2020) și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății (11 martie 2020), Academia de Științe, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a organizat Masa rotundă „Situația epidemiologică cauzată de noul tip de coronavirus: măsuri de prevenire și răspuns”. Ample informații pe domeniile sale de competență privind coronavirusul de tip nou au fost prezentate de dl Nicolae Furtună, director al ANSP, dr. hab., profesor universitar Constantin Spânu, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP. Evenimentul a fost pe larg mediatizat de mai multe posturi TV, fiind transmis integral de către PRO TV Chișinău, Privesc.eu, Realitatea TV, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

16 martie – având în vedere faptul că Academia de Științe, în calitate de for științific suprem al Republicii Moldova, este vocală, este ascultată și auzită nu doar de reprezentanții comunității academice, dar și de societate, AȘM s-a adresat cu un apel la calm și responsabilitate, solicitând respectarea de colaboratorii săi, precum și de toți cetățenii țării, a recomandărilor impuse în aceste vremuri dificile de specialiști și autorități.

20 martie – în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Postul Naţional Radio Moldova, acad. Ion TIGHINEANU, acad. Stanislav GROPPA și mem. cor. Alexandru STRATAN au abordat problemele legate de situația epidemiologică din țară.

22 martie – problema pandemiei și implicarea comunității științifice în căutarea răspunsurilor a fost subiectul interviului cu președintele AȘM acad. Ion TIGHINEANU, consemnat de Eugenia TOFAN, responsabilă de Serviciul de presă al AȘM.

Academia de Științe și Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare și-au exprimat solidaritatea față de eforturile medicilor pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19. Angajații AȘM și ai organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării din subordinea MECC au donat salariul de o zi pentru combaterea pandemiei și susținerea personalului medical care se află în prima linie de luptă cu coronavirusul.

Membrii titulari și corespondenți ai AȘM și-au donat o parte din îndemnizația lunară pentru susținerea personalului medical care depune eforturi considerabile în situația grea epidemiologică pentru a minimaliza numărul de victime care în prezent au devenit o realitate tragică.

Comunitatea academică din Republica Moldova a diseminat pe portalul web date utile cu referire la experiența țărilor care au trecut prin calvarul epidemiei virusologice.

13 aprilie – Prezidiul AȘM a format o Comisie de experți în domeniul medicinei și a inițiat o bază de date pe problema coronavirusului SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID-19, pentru a susține eforturile cercetătorilor în vederea identificării celor mai constructive răspunsuri pentru soluționarea problemelor stringente ale societății. Comisia creată de AȘM are misiunea de a conlucra cu cercetători din diverse domenii și de a veni cu recomandări eficiente pentru depășirea crizei epidemiologice (informația în limba engleză disponibilă AICI).

14 aprilie – în interviul pentru „Ziarul de Gardă”, acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe, a pus în evidență eforturile întreprinse de comunitatea științifică în soluționarea problemelor generate de răspândire a coronavirusului de tip nou, precum și particularitățile activității AȘM în condițiile pandemiei, inclusiv inițierea pregătirii unor propuneri de proiecte științifice europene).

16 aprilie – este publicată adresarea dlui Daya REDDY, președintele Consiliului Științific Internațional (ISC), membru al căruia este și Academia de Științe a Moldovei, privitor la crearea, de către ISC, a unui portal online COVID-19 – Portalul Științei Globale, găzduit de site-ul ISC (informația în limba engleză disponibilă AICI).

A fost lansată colecția publicațiilor din reviste științifice naționale și internaționale, precum și alte informații importante cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19.

16 aprilie – pe site-ul AȘM a fost publicat interviul cu Prof. Randy Schekman de la Universitatea California / Berkeley, Laureat al Premiului Nobel în medicină, acordat doamnei Eugenia Tofan, serviciul de presă al AȘM. Prof. Randy SCHEKMAN a subliniat că „știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, aprovizionarea cu alimente, energia, educația și clima”. „Cea mai mare greșeală a noastră a fost aceea de a nu anticipa apariția încă a unui coronavirus mortal”, iar pentru SARS-CoV-2 „trebuie să producem un vaccin care ar funcționa pe o multitudine de variante de coronavirus”.

17 apriliemem. cor. al AȘM Viorel PRISACARI, șef al Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, într-un interviu înregistrat de Eugenia TOFAN, a abordat problema diseminării informației veridice despre coronavirus și pandemie.

Martie-mai – membrii AȘM acad. Stanislav GROPPA, mem. cor. Viorel PRISACARI ș.a. au participat la mai multe emisiuni radio și TV cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19: emisiuninile radio “Epidemiolog cu 50 de ani experiență: Fumătorii - mai predispuși să fie răpuși de COVID-19”;Acțiunile de combatere a virusului trebuie corectate pentru a evita infectarea medicilor”;  „Masca, ”un dușman de temut” al COVID-19, însă trebuie îmbrăcată corect: Iată cum o facem”.

28 aprilie – Academia de Științe a Moldovei a organizat în premieră Simpozionul științific online „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie” cu participarea membrilor AȘM și a experților notorii, specialiști epidemiologi, care au prezentat situația epidemiologică actuală, au analizat comportamentul coronavirusului de tip nou, au propus soluții practice și recomandări. Prof. Randy SCHEKMAN, Laureat al Premiului Nobel în medicină, Universitatea California/Berkeley, SUA, a expus date inedite cu referire la caracteristicile coronavirusului de tip nou și perspectivele elaborării unui vaccin eficient.

La lucrările Simpozionului au participat membrii Comisiei de experți în domeniul medicinei instituită de AȘM: acad. Eva GUDUMAC, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, expert notoriu în domeniul chirurgiei toracice, Președinte al Comisiei de experți; Emil CEBAN, profesor universitar doctor habilitat în științe medicale, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”; acad. Stanislav GROPPA, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu”; mem. cor. Viorel PRISACARI, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, șef al Catedrei de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”; Constantin SPÂNU, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică; Gheorghe PLĂCINTĂ, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”.

În cadrul evenimentului, dr. hab., profesor Constantin SPÂNU, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP, a prezentat informații concrete cu referire la geneza coronavirusului și evoluția COVID-19 în Republica Moldova, subiectul esenței pandemiei ca fenomen fiind continuat de mem. cor. al AȘM Viorel PRISACARI, șef al Catedrei de Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”. Necesitatea pregătirii cadrelor de USMF „Nicolae Testemițanu” în condițiile de pandemie COVID-19 a fost abordată de rectorul universității dr. hab., profesor Emil CEBAN. În același context, acad. Stanislav GROPPA, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF, a punctat direcțiile științifice în patologiile virale și s-a pronunțat asupra cercetărilor științifice efectuate la universitate. Problema patologiilor bronhopulmonare a fost reliefată detaliat de acad. Eva GUDUMAC, președinte al Comisiei de experți în domeniul medicinei instituită de Prezidiul AȘM. Chestiunea infecției și imunității în COVID-19 a fost abordată în raportul susținut de dr. hab. Gheorghe PLĂCINTĂ, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Lucrările Simpozionului au fost transmise online de Privesc.eu și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și sunt în acces deschis. Oamenii de știință, experți redutabili, specialiști epidemiologi, au prezentat situația epidemiologică actuală, au analizat comportamentul coronavirusului de tip nou, au venit cu propuneri și recomandări. Comunicările și prezentările participanților la Simpozionul științific sunt disponibile online.

În cadrul Simpozionul științific „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie”, acad. Stanislav GROPPA a propus elaborarea unui „Program Național de Securitate a Sănătății Populației Republicii Moldova în combaterea virusului SARS-CoV-2”, care va constitui baza unei platforme științifice de comunicare și dialog. Comisia de experți în domeniul medicinei, creată de Academia de Științe, va monitoriza formarea unei platforme științifice interdisciplinare de comunicare cu atragerea experților din diferite domenii din țară și din străinătate, cu susținerea unor lecții publice pe teme actuale și inițierea pregătirii unor proiecte multidisciplinare. Platforma științifică de comunicare va fi creată și gestionată de AȘM și USMF „Nicolae Testemițanu”.

5 mai – Academia de Științe a Moldovei a lansat o nouă platformă științifică „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”. Coordonatorii platformei, membri ai Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM – acad. Grigore BELOSTECINIC, dr. hab. în economie, profesor universitar, rector al ASEM, și mem. cor. Alexandru STRATAN, dr. hab. în economie, profesor universitar, director al Institutului Național de Cercetări Economice al MECC –, au susținut online Lecția publică „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”. Raportorii au abordat subiecte specifice ce țin și de problemele economice cauzate de pandemia COVID-19 ().

Rezultatele evaluării competitivității Republicii Moldova și a efectelor pandemiei asupra economiei, precum și propunerile pentru măsuri anticriză elaborate de acad. Grigore BELOSTECINIC și mem. cor. Alexandru STRATAN în baza platformei științifice lansate de Academia de Științe „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, au fost transmise în adresa Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, ministerelor și comisiilor parlamentare și sunt disponibile pe site-ul AȘM.

12 mai – în cadrul platformei științifice „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor” (coordonator dr. hab. în chimie, profesor universitar Rodica STURZA), Academia de Științe a organizat lecția publică online „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură”, susținută de dr. hab. în științe agricole, profesor universitar Boris BOINCEAN, membru al Secției științe ale vieții a AȘM, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.

Recomandările și măsurile necesare în vederea diminuării impactului COVID-19 și secetei asupra agriculturii și securității alimentare, elaborate de dr. hab., profesor universitar Boris BOINCEAN, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, sunt disponibile pe site-ul AȘM și au fost transmise în adresa Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, ministerelor și comisiilor parlamentare ().

19 mai – la Academia de Științe a fost marcată Ziua Europei, deși în condiții total diferite anterior anilor precedenți. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, a susținut Lecția publică online „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, accentuând procesele complexe în legătură cu pandemia COVID-19 și relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

12 iunie – ședința festivă organizată tradițional de Ziua Academiei de Științe a Moldovei, a fost marcată în anul 2020 online, în condițiile pandemiei. În premieră, comunitatea științifică din Republica Moldova a avut onoarea să asiste la prelegerea publică „Importanța științei fundamentale în descoperirile medicale” susținută online de un Laureat al Premiului Nobel în domeniul medicinei, renumit citolog american, profesorul Randy SCHEKMAN de la Universitatea California / Berkeley.

20 august – Academia de Științe a organizat, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) și Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) dezbateri cu referire la problema privind vaccinurile anti-COVID-19 și situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2. În cadrul evenimentului au fost susținute două prelegeri publice. Astfel, prof., epidemiolog, dr. hab. Constantin SPÂNU și dr. Nicolae FURTUNĂ, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au susținut prelegerea „Vaccinuri anti-COVID-19: realizări și probleme. Situația epidemiologică în Republica Moldova”, iar dr. hab. prof. Adrian BELÎI, șef al Secției de anestezie și terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă (precum și Laureat al Premiului Național, ediția 2020, pentru lucrarea „Abordări inovative în managementul pacienților critici COVID-19 spitalizați în Institutul de Medicină Urgentă”), în prelegerea sa „Abordări convenționale și experimentale în tratamentul formelor severe și critice de COVID-19” a prezentat informații actualizate privind tratamentele convenționale și cele experimentale în terapie intensivă, punctând în comunicarea sa asupra tratamentelor experimentale bazate pe plasma convalescentă.

27 septembrie – pe portalul web a AȘM a fost publicat Mesajul Directorului General Cercetare și Inovare al Comisiei Europene, Jean-Eric Paquet cu referire la maximizarea accesibilității rezultatelor cercetării în lupta contra COVID-19.

Menționăm că toate evenimentele au fost mediatizate pe larg și reflectate pe site-ul AȘM, iar manifestările organizate de Academia de Științe a Moldovei sunt în acces deschis la adresa https://idsi.md/tv.

 

Contacte

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1,

Chișinău, MD 2001, Republica Moldova

Email

Web: https://asm.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: