Academia de Studii Economice din Moldova - tur virtual

25.11.2020

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) este cea mai mare și importantă instituție publică de învățământ economic superior, fondată la 25 septembrie 1991.

În cadrul ASEM, se promovează cercetările științifice de tip fundamental şi aplicativ în domeniul ştiinţelor economice, un accent deosebit punându-se pe abordarea interdisciplinară a fenomenelor şi proceselor din economia naţională, în contextul evoluţiilor şi abordărilor teoretice şi practice naţionale, europene şi mondiale.

Vezi ce facilități îți oferă ASEM în acest TUR VIRTUAL

 

Contacte

str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, RM
Email

Web: https://ase.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: