Academia de Știinte a Moldovei (VIDEO)

27.11.2020

Academia de Ştiinţe a Moldovei este o instituție publică de interes național, fondată la 2 august 1961, reorganizată în baza Codului cu privire la știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Academia de Ştiinţe întrunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării, inovării şi culturii: membri titulari (academicieni), membri corespondenți, membri de onoare şi cercetători științifici, aleși în calitate de membri ai secțiilor de științe.

Academia de Științe colaborează cu universitățile, institutele de cercetare, asociațiile obștești şi cu alte structuri de profil din domeniile cercetării și inovării. Academia de Științe promovează aderarea la platforme tehnologice regionale, europene și internaționale de utilizare a infrastructurii de cercetare şi inovare.  

Sediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei – mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1.

Mai multe detalii despre activitatea Academiei de  Ştiinţe a Moldovei în materialele VIDEO ce urmează. 

 

Contacte

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1,

Chișinău, MD 2001, Republica Moldova

Email

Web: https://asm.md/

Cuvinte-cheie: